Fitxa

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Durada: 490 hores
Data Inici: Maig 2018
Data Final: Octubre 2018
Horari: De 9'15 a 14'15h.
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Recolzament a l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.; 2. Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en institucions.; 3. Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.; 4. Recolzament psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.; 5. Formació complementària.; 6. Pràctiques professionals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es valorarà realitzar les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: 1. Aplicar cures bàsiques a les persones dependents en institucions socials i col·laborar en la seva atenció.; 2. Conèixer el funcionament general d’una institució social tant des de la vessant del pacient com la del treballador sociosaniari.; 3. Adquirir els coneixements bàsics del funcionament de les diferents parts de l’organisme i les disfuncions que pateixen.; 4. Utilitzar correctament les eines mèdiques i clíniques dins la intervenció i la prevenció.;

InscripcióTornar al llistat