Finançament

Finançament

La Unitat d’atenció a empreses i emprenedors ajuda les persones que volen crear la seva pròpia empresa, o estan en procés de fer-ho, cercant recursos econòmics per al seu projecte, analitzant les millors fórmules de finançament en cada cas i tramitant els ajuts i subvencions disponibles en cada moment.
Les vies per obtenir capital són entre d’altres:

Préstecs genèrics per a persones emprenedores
Condicions especials per a emprenedors, ja siguin per a un projecte d’autoocupació o per a un negoci de major projecció.

ICO Empreses i Emprenedors
Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres que realitzin inversions productives en el territori nacional.

Microcrèdits per a l’autocupació (Obra Social – LA CAIXA)
Destinats a projectes d’autoocupació i a la posada en marxa de petits negocis per part d’emprenedors amb dificultats per accedir al sistema tradicional de finançament.

Ajudes ASCA
L’objectiu principal de la Fundació és atorgar préstecs sense interès a persones o col•lectius que presentin un projecte de negoci que sigui viable i creï ocupació. L’import dels préstecs, així com els terminis de devolució es fixen en funció de cada projecte.

Capitalització de l’atur
Possibilitat de rebre en un pagament únic la totalitat o una part de la prestació per desocupació per invertir-ho en un nou negoci i/o subvencionar les quotes dels autònoms.


Per a més informació:
Unitat d’Atenció a Empreses i Emprenedor
Masia Torre Figueres, c. Pau Claris, 14. 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 635 12 46
mailto:pgarnica@santboi.cat


LogoGeneCEmprenDipuUE
Amb la col·laboració de:
 LogoMicrobank