Preselecció de Personal

Preselecció de personal

És un servei gratuït, ràpid i eficaç de preselecció de personal per a ofertes de feina.

Registrar oferta

Les empreses que necessiten cobrir llocs de feina defineixen les característiques del mateix i el servei d’intermediació busca les millors alternatives en la seva borsa de treball.

En pocs dies, l’empresa disposa del número desitjat de persones candidates, entre les quals podrà decidir qui ocuparà el lloc de treball ofertat sense cap tipus de compromís.

Característiques:
  • És gratuït: no té cap cost per a l’empresa
  • És ràpid: en funció del perfil requerit, l’empresa pot rebre currícuculums en 24 hores.
  • És àgil: utilitza mitjans còmodes i eficaços (telèfon, correu electrònic, etc.)
  • És útil: soluciona el problema del reclutament i ofereix informació i assessorament sobre temes laborals.
Requisits:
  • L’única limitació és l’ajustament a la llei vigent respecte la normativa laboral, així com el fet de facilitar a CORESSA les dades necessàries per gestionar de forma òptima l’oferta.
  • No hi ha límit en el nombre de llocs de treball ofertats.

Una part dels nostres usuaris i usuàries pertanyen al que es coneix com a col·lectius de risc exclusió social, la contractació dels quals moltes vegades està subvencionada segons la normativa laboral vigent. Des d’aquest servei s’ofereix assessorament on line sobre possibilitats de contractació, subvencions existents, tràmits, etc.

Una altra possibilitat per a les empreses és l’alumnat en pràctiques que provenen d’accions formatives sota conveni de col·laboració en pràctiques, sense cost de cap tipus per a les empreses.


Per a més informació:
Servei d’Intermediació i Orientació Laboral
Masia Torre Figueres, c. Pau Claris, 14. 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 635 12 46
ocupacio@santboi.cat