Ecoindústria, l’economia circular al Delta del Llobregat

Ecoindústria és el nom que pren el projecte d’Economia Circular al Delta del Llobregat. Ens trobem davant d’una transformació del model econòmic: l’economia lineal dominant fins al moment, fortament qüestionada a causa de la seva dependència de recursos no renovables, deixa pas a l’economia circular, una nova manera de generar valor econòmic, ambiental i social més responsable, resilient i competitiva.

L’economia circular té per objectiu assolir un model de producció i consum més eficient i resilient capaç de generar valor gràcies a cicles continus i regeneratius. D’aquesta manera, l’economia circular transforma el model d’extreure, fabricar, usar i llençar en un model amb cadenes de valor en xarxa, tancades o circulars que fan un ús òptim dels recursos (el qual resulta en una reducció del consum de matèries primeres i energia, i la generació de residus i emissions en els processos productius).

L’Economia Circular proposa un model econòmic i de desenvolupament que abandona les estructures lineals tradicionals (produir – utilitzar – llençar). Aleshores, l’economia circular es defineix com aquell sistema econòmic que manté el valor dels productes i materials el màxim temps possible, minimitzant l’extracció de recursos i la generació de residus i emissions. Es basa en el principi que els residus deixen d’existir.

L’economia circular consisteix en:

  • Minimitzar l’extracció de recursos i que s’utilitzin de manera eficaç.
  • Utilitzar energies renovables al llarg de tot el cicle de vida del producte / servei, incloent producció, distribució, ús i reciclatge.
  • Imitar els cicles naturals, on les sortides d’uns sistemes són recursos per a altres i no existeixen els residus.
  • Allargar la vida dels productes i maximitzar la seva utilització.
  • Facilitar que els productes circulars siguin reconeguts al mercat.
  • Incorporar als preus dels productes i serveis els seus costos ambientals associats.

 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat oferim assessorament, formació i acompanyament cap a una transformació de les empreses. Aquestes sessions de treball no suposen cap cost per a l’empresa.

Si esteu interessats en tenir informació i/o participar en el programa, podeu contactar amb nosaltres al 93.635.12.46 o enviant un correu a eobiols@santboi.cat.