Servei d’integració sociolaboral de persones amb certificat de discapacitat i/o en tractament de salut mental

Servei d’integració  sociolaboral de persones amb certificat de discapacitat i/o en tractament de salut mental

És un servei d’orientació i acompanyament per a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat, incapacitat permanent de la Seguretat Social, o en tractament de salut mental.

L’objectiu és facilitar la inserció de la persona usuària i afavorir el manteniment del lloc de feina.

Es pretén, per mitjà d’itineraris individuals d’inserció laboral, promoure accions encaminades a la integració al mercat de treball.

El servei ofereix :

  • Orientació i assessorament individual en el procés d’inserció laboral
  • Acompanyament individualitzat per al manteniment de la feina
  • Tallers de recerca activa de feina
  • Formació

 

Programes que es desenvolupen en aquest servei actualment:

 


Per a més informació:
Departament de foment de l’ocupació
Masia Torre Figueres – C/ Pau Clarís, 14. 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 635 12 00 extensió 1145
otl@santboi.cat
ocupacio@santboi.cat