Suport a la Creació d’empreses

Suport a la Creació d’empreses

És un servei adreçat a les persones que volen crear la seva pròpia empresa o estan en procés de fer-ho. La finalitat és ajudar les persones participants assessorant-les de manera personalitzada en el procés de desenvolupament de la idea de negoci. El personal tècnic els proporciona consultoria teòrica i pràctica orientada a les necessitats reals que hi ha a l’hora de muntar una empresa.
Aquest servei ofereix:

  • Acompanyament en l’elaboració del Pla d’empresa (català)Plan empresa castellano .
  • Estudi de la viabilitat econòmica i financera.
  • Orientació sobre les formes jurídiques i fiscals.
  • Informació sobre els tràmits de constitució i posada en marxa.
  • Ajudes, subvencions o fonts de finançament.

Els assessoraments es divideixen en les següents fases:

  1.  Fase 1 (obligatòria): Sessió grupal informativa i orientació general relativa a la creació d’empreses: informació sobre les diferents formes jurídiques, tràmits, normativa relativa a l’activitat en qüestió, fonts de finançament, explicació del pla d’empresa…
  2. Fase 2: Un cop s’ha assistit a la sessió grupal informativa, es celebren les visites individuals i personalitzades d’assessorament en temes relatius a la posada en marxa de l’empresa i desenvolupament de la Memòria sobre la idea de negoci (Pla d’empresa). No hi ha un nombre màxim de visites individuals.

Demanar cita prèvia


Per a més informació:
Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Plaça de l’Ajuntament, 1. 08830 Sant Boi de Llobregat


LogoGeneCEmprenDipuUE