Servei Prelaboral

Servei Prelaboral

El servei prelaboral és un servei social especialitzat de titularitat municipal que, coordinant-se amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals, intervé amb persones afectades d’un transtorn mental sever amb la finalitat de capacitar-les perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral i el manteniment d’aquesta activitat.

L’acció es fa a través de diferents activitats teorico-pràctiques i el seguiment d’un programa individual d’actuació.

Més Informació Servei Prelaboral

Més informació al web municipal www.santboi.cat


Per a més informació:

Servei Prelaboral
Riera Fonollar, 2. 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 635 12 00 (extensió 6330 i 6331)
prelaboral@santboi.cat