Barcelona Activa

Formació online per a la recerca de feina i el desenvolupament de competències.

Barcelona Activa i l’AMB amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi

 

ACTIVITATS ONLINE CATALÀ

Vols millorar professionalment o donar un impuls a la teva recerca de feina, al teu ritme?

Amb les noves activitats online podràs optimitzar les teves eines de presentació, conèixer els canals de recerca de feina, saber tot el que et cal sobre el procés de selecció i sobre com desenvolupar competències clau com la comunicació, l’organització i planificació, el treball en equip o el networking.

Descobreix les 25 activitats online que t’oferim perquè et preparis on, quan i com vulguis.

Online. Recerca de feina

Activitats per encarar el procés de recerca de feina de manera eficient. T’ajudaran a definir el teu Pla d’Acció i anar avançant amb aquelles eines necessàries per a entrar en contacte amb el mercat de Treball.

ON01 Online – La carta de presentació: la porta d’entrada al teu cv

ON02 Online – El Currículum: l’eina clau

ON03 Online – Posa a navegar el teu currículum

ON04 Online – Les dues cares de l’entrevista de feina

ON05 Online – Posa en valor les teves competències en el procés de selecció

ON06 Online – FAQs: Prepara’t l’entrevista

ON07 Online – El procés de selecció: una visió 360º

ON08 Online – Abans de trucar a la porta, coneix el teu sector

ON09 Online – No et posis límits! Barreres, falsos mites i estratègies en la recerca de feina

ON10 Online – Teoria i pràctica de les proves de selecció

ON11 Online – Prepara’t perquè et seleccionin

ON12 Online – L’autocandidatura: crea la teva oportunitat

ON13 Online – Canals de recerca d’oportunitats laborals

ON14 Online – KM0: Dissenya el teu pla de recerca de feina

ON15 Online – Les competències per a la recerca de feina

 

Online. Escola de competències

Activitats que et permetran identificar actituds, aptituds i hàbits que es troben darrere d’algunes de les competències clau més requerides per empreses i organitzacions. Treballa-les després des de la vessant pràctica en la nostra proposta presencial.

ON16 Online – Organitza el teu dia a dia

ON17 Online – Treu temps al temps

ON18 Online – Treballa en companyia

ON19 Online – Comunica’t!

ON20 Online – Els secrets de la comunicació escrita

ON21 Online – Pren la paraula: El llenguatge verbal i no verbal a la feina

ON22 Online – L’empatia: escoltar per entendre’s

ON23 Online – Argumentar per arribar a acords

ON24 Online – L’assertivitat: Més enllà de saber dir que no

ON25 Online – Networking a les xarxes

ACTIVITAS ONLINE CASTELLÀ

¿Quieres mejorar profesionalmente o dar un impulso a tu búsqueda de trabajo, a tu ritmo?

Con las nuevas actividades online podrás optimizar tus herramientas de presentación, conocer los canales de búsqueda de trabajo, saber todo lo que necesitas sobre el proceso de selección y sobre cómo desarrollar competencias clave como la comunicación, la organización y planificación, el trabajo en equipo o el networking.

Descubre las 25 actividades online que hemos preparado para que te prepares donde, cuando y como quieras.

Online. Búsqueda de empleo

Actividades para encarar el proceso de búsqueda de trabajo de manera eficiente. Te ayudarán a definir tu Plan de Acción e ir avanzando con aquellas herramientas necesarias para entrar en contacto con el mercado de trabajo.

ON01 Online – La carta de presentación: la puerta de entrada a tu Cv

ON02 Online – El currículum: la herramienta clave

ON03 Online – Pon a navegar tu currículum

ON04 Online – Las dos caras de la entrevista de trabajo

ON05 Online – Pon en valor tus competencias en el proceso de selección

ON06 Online – FAQs: Prepárate la entrevista

ON08 Online – Antes de llamar a la puerta, conoce tu sector

ON10 Online – Teoría y práctica de las pruebas de selección

ON12 Online – La autocandidatura: crea tu oportunidad

ON13 Online – Canales de búsqueda de oportunidades laborales

ON15 Online – Las competencias para la búsqueda de empleo

Online. Escuela de competencias

Actividades que te permitirán identificar actitudes, aptitudes y hábitos que se encuentran detrás de algunas de las competencias clave más requeridas por empresas y organizaciones. Trabaja luego, desde la vertiente práctica, en nuestra propuesta presencial.

ON16 Online – Organiza tu día a día

ON17 Online – Saca tiempo al tiempo

ON18 Online – Trabaja en compañía

 

ACTIVITATS ONLINE ANGLÈS

Would you to like to improve professionally or boost your job search, at your own pace?

With our new online activities you will be able to optimize your tools for self-introduction, to learn about the job search channels, to get to know everything you need about selection processes and how to develop core competences like communication, organization and planning, teamwork and networking.

Discover the 10 online activities we offer so you can prepare yourself wherever, whenever or however you want.

fxOnline. Job Search (english)

Activities to face the job search process in an efficient manner. They will help you define your Action Plan and to make progress with those tools necessary to get acquainted with the Job market.

ON01 – THE COVER LETTER: THE ENTRANCE DOOR FOR YOUR CV

ON02 – THE CURRICULUM: THE KEY TOOL

ON04 – THE TWO FACES OF THE JOB INTERVIEW

ON08 – GET TO KNOW YOUR SECTOR BEFORE KNOCKING ON THE DOOR

ON12 – SELF-CANDIDACY: CREATE YOUR OWN OPPORTUNITY

ON14 – KM0: DESIGN YOUR JOB SEARCH PLAN

Online. Key Skills School (english)

Activities that will allow you to identify attitudes, skills and habits behind some of the most sought core competencies by companies and organizations. Work their practical side afterwards in our classroom.

ON16- DAY BY DAY ORGANIZATION

ON18- WORKING IN COMPANY

ON19 – COMMUNICATE!

ON25 – NETWORKING IN NETWORKS