Programa Treball, Talent i Tecnologia: Projecte Logística 4.0

El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona que expressen la voluntat d’oferir noves mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

El programa presenta un enfocament integral, incorporant a les empreses i a les persones al conjunt de públic destinatari i s’ha creat per promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’han unit per treballar de forma col·laborativa amb els Ajuntaments dels municipis veïns del Prat de Llobregat i Viladecans ja que comparteixen l’àrea d’influència en l’activitat econòmica en la que es centra el projecte: la cadena de valor de la Logística 4.0.

El projecte té una durada bianual i es durà a terme fins a 31 de desembre de 2022.

El programa s’articula en 4 línies de treball:

 • Anàlisi i diagnosi de la situació actual, per detectar les necessitats de les persones i empreses i poder definir les actuacions locals en consonància amb la realitat del territori.
 • Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral, per fer partícip el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar.
 • Desenvolupament competencial de les persones, desplegant accions formatives per disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
 • Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial. Digitalització del teixit empresarial amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu.

Resultat de la investigació que ha format part de la primera línia de treball del projecte, s’han dissenyat 3 itineraris formatius orientats a fomentar i desenvolupar la transició digital per a diferents perfils de l’àmbit de la logística i de la seva cadena de valor.

PERSONES BENEFICIÀRIES

– Persones en edat de treballar, amb un nivell mínim d’ESO o equivalent, interessades en les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la Logística i la seva aplicació en els diferents llocs de treball que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 • En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al SOC.
 • En actiu i amb voluntat de canvi d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat, inscrites al SOC com a demandants de millora d’ocupació.
 • En actiu ocupant llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació.
 • En situació d’inactivitat, prioritzant les dones i els joves.

– Empreses de la cadena de valor de la logística; del territori, generadores d’ocupació, en procés de digitalització i amb necessitat de nous perfils professionals.

ACTUACIONS

 • Accions formatives amb pràctiques en empreses vinculades a la digitalització en la Logística 4.0.
 • Prospecció i intermediació empresarial.
 • Contractacions subvencionades de persones participants del programa.
 • Acompanyament i orientació amb participants i empreses.

PROGRAMACIÓ

CURS QUÈ APRENDRÀS? CONTINGUTS INICI

CONNECTA AMB LA LOGÍSTICA 4.0

170 hores (+75 hores de pràctiques en empresa)

Quines són les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la logística i la seva aplicació en els processos d’emmagatzematge i distribució.

– Introducció a la logística 4.0.

– Ús de dispositius digitals al magatzem logístic.

– Tecnologia aplicada al lloc de treball.

– Competències digitals al lloc de treball.

Març 2022

AVANÇA AMB LA LOGÍSTICA 4.0 – ITINERARI D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

170 hores (+75 hores de pràctiques en empresa)

Quines són les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la logística i la seva aplicació en els processos d’administració i gestió en l’empresa.

– Introducció a la logística 4.0.

– Digitalització en els processos de gestió de l’empresa logística.

– Ús avançant de les eines d’office. 

– E-Commerce.

– Competències digitals al lloc de treball.

Març 2022

AVANÇA AMB LA LOGÍSTICA 4.0 – ITINERARI OPERATIU I TÈCNIC

45 hores

Quines són les innovacions tecnològiques en l’àmbit professional de la logística i la seva aplicació en l’organització i gestió de magatzems.

– Digitalització i tecnologies de la logística 4.0. 

– Ús de dispositius digitals al magatzem logístic.

– Solucions Sotfware adaptades a la tècnica de gestió integrada de materials.

Maig 2022

Inscripció als cursos

Subvenciona

Col·labora


Per a més informació:

Contactar per correu a ocupacio@santboi.cat

Enviant un WhatsApp al número 686 31 40 23 

Centre de Serveis

Ctra. de la Santa Creu de Calafell, 33, 08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon: 93 635 12 00 extensió 1145