Fórum Empresarial

Dia: 20 de febrer del 2018 

Hora: 13.30 h

Lloc: Hotel El Castell. carrer Castell. núm. 1

Preu: 50 € IVA inclòs

Inscripció

Conscients de la necessitat d’ordenar els nous projectes de ciutat es va iniciar fa uns  mesos un procés de diagnosi i validació en el que van poder participar diversos agents  de la ciutat. El fruit d’aquest procés estem en ara en disposició de presentar-lo  públicament.

El model escollit ha estat en el marc de la 16a edició del Fòrum empresarial. El compromís de mantenir una relació amb el teixit empresarial, la importància de la implicació i la bona  acceptació en anteriors edicions, ha permès mantenir aquest espai de diàleg obert a tots  els sectors de la ciutat per poder articular una estratègia comú que ens condueixi cap a  una mateixa direcció.

Sant Bol és una ciutat dinàmica en constant transformació que té un fort potencial per generar riquesa amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant els agents econòmics i socials. L’objectiu és aconseguir un desenvolupament equilibrat i de qualitat per a un model de ciutat sostenible, saludable i respectuosa amb el medi ambient.

En aquesta edició tenim el plaer de comptar amb el Sr. Miquel Rodríguez. Gerent del PPP for Cities de l’IESE Business School que ens presentarà els resultats i les recomanacions d’aquest treball.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrónica forumempresarial@santboi.cat