Ajuts i Subvencions

Subvencions per a les noves empreses

CORESSA i l’Ajuntament de Sant Boi amb el suport del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estableixen unes línies de suport i subvencions públiques, per al foment de l’autooocupació a Sant Boi de Llobregat.

Subvenció de les quotes de cotització al RETA 
ATENCIÓ!!
Per no haver esgotat els fons d’aquesta subvenció s’amplia el període subvencionable a un màxim de 16 mesos.
Aquí teniu la documentació actualitzada:
Bases ampliades
Nova sol·licitud

Subvenció del 100% de la quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) amb un màxim de 200 € al mes, i per un període màxim de 12 mesos, d’aquells emprenedors donats d’alta a partir de l’1 de gener de 2014, que siguin residents i/o noves empreses domiciliades a Sant Boi de Llobregat.

La data d’alta ha de ser a partir de l’1 de gener de 2014 i el període subvencionable es comprèn des de l’1 de gener de 2014 al 30 d’abril de 2015.

Els destinataris hauran de complir TOTS els requisits que s’esmenten a continuació:

– Persones que hagin iniciat una activitat empresarial a partir de l’1 de gener de 2014 i que en el moment de sol·licitar l’ajut encara estiguin donades d’alta a la mateixa activitat laboral.
– Residents a Sant Boi i/o noves empreses domiciliades a Sant Boi.
– Estar inscrit a l’INEM com a demandant d’ocupació en el moment immediatament previ a l’inici de l’activitat.

Bases
Solicitud

Ajuts per a despeses d’arrendament de naus industrials, locals comercials o oficines
ATENCIÓ!!
Per no haver esgotat els fons d’aquesta subvenció s’amplia el període subvencionable a un màxim de 16 mesos.
Aquí teniu la documentació actualitzada:
Bases ampliades
Nova sol·licitud

Els destinataris seran empreses de nova creació posteriors a l’1 de gener de 2014 que s’instal·lin a un local comercial, oficina, nau industrial o parada de mercat municipal ubicada a Sant Boi de Llobregat, al Viver d’empreses de Sant Boi, al Sant Boi Centreserveis.

Aquestes empreses podran rebre una subvenció del 50% (màxim 250 € mensuals) de les despeses d’arrendament (o en el cas de les parades de mercat municipal de les taxes de mercat).

Les ajudes són aplicables per un període màxim de 6 mesos sent la data màxima de la subvenció el 30 d’abril de 2015. La data del contracte d’instal·lació al local ha de ser a partir de l’1 de gener de 2014.

Bases
Solicitud

 Ajudes per a projectes d’emprenedoria i economia social de Sant Boi

Els destinataris seran els promotors dels deu projectes guanyadors de la 1a edició de la Llançadora del Laboratori Cívic d’Emprenedoria i Economia Social de Sant Boi, i que han finalitzat el seu procés de formació i tutorització el mes d’abril de 2014.

La subvenció aplicable és de 2.400 € per sol.licitant.

El negoci empresarial s’haurà d’haver posat en marxa en el període comprès entre 1 de gener de 2014 i la data de presentació de la sol.licitud, havent generat algun lloc de treball.

Bases
Solicitud

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud per a cada línia d’ajut.

 


Per a més informació:
Atenció a Empreses i Persones Emprenedores
Masia Torre Figueres, c. Pau Claris, 14. 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 98 30
mailto:pgarnica@santboi.cat


Emprenedoria