Fitxa

Competències digitals avançades
Durada: 100 hores
Data Inici: Juny 2024
Data Final: Juliol 2024
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Configuració bàsica del sistema operatiu.; 2. Tractament de la informació.; 3. Comunicació.; 4. Creació del contingut.; 5. Seguretat.; 6. Resolució de problemas.; 7. Bàsic Prevenció de riscos laborals.; 8. Inserció laboral, medi ambient i igualtat de gènere.;
Requisits: 1. Graduat escolar o ESO o equivalent o nivell de competències digitals bàsiques.; 2. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.)
Objectius: Adquirir les competències digitals avançades que permetin aprofitar la riquesa de les noves possibilitats associades a les tecnologies digitals.

InscripcióTornar al llistat