Fitxa

Competències digitals bàsiques
Durada: 100 hores
Data Inici: Maig 2024
Data Final: Juny 2024
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Ús bàsic del sistema operatiu.; 2. Tractament de la informació.; 3. Comunicació.; 4. Creació del contingut.; 5. Seguretat.; 6. Resolució de problemes.; 7. Bàsic Prevenció de riscos laborals.; 8. Inserció laboral, medi ambient i igualtat de gènere.;
Requisits: 1. Sense requisits acadèmics.; 2. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.)
Objectius: Adquirir les competències digitals bàsiques que permetin aprofitar la riquesa de les noves possibilitats associades a les tecnologies digitals.

InscripcióTornar al llistat