Fitxa

Anglès B1
Durada: 220 hores
Data Inici: Maig 2024
Data Final: Juliol 2024
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Continguts lèxic-semàntics.; 2. Continguts gramaticals.; 3. Continguts ortogràfics.; 4. Continguts fonètics i fonològics.; 5. Inserció laboral, medi ambient i igualtat de gènere.; 6. Bàsic Prevenció de riscos laborals.;
Requisits: 1. Nivell d'anglès A2.; 2. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.)
Objectius: Capacitar a l'alumnat per a utilizar de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes.

InscripcióTornar al llistat