Fitxa

Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili
Durada: 640 hores
Data Inici: Desembre 2022
Data Final: Juliol 2023
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Higiene i atenció sanitària domiciliària.; 2. Atenció i suport psicosocial domiciliari.; 3. Suport domiciliari i alimentació familiar.; 4. Formació complementària.; 5. Pràctiques professionals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es valorarà realitzar les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: 1. Ajudar en l'àmbit soci-sanitari al domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

InscripcióTornar al llistat