Fitxa

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents
Durada: 480 hores
Data Inici: Gener 2023
Data Final: Juliol 2023
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Tractament de dades, textos i documentació.; 2. Reproducció i arxiu.; 3. Enregistrament de dades.; 4. Formació complementària.; 5. Pràctiques professionals no laborals.;
Requisits: - Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG).; - Sense requisits acadèmics o professionals.;
Objectius: 1. Utilitzar correctament les eines ofimàtiques.; 2. Facilitar els coneixements fonamentals sobre Internet.; 3. Tenir una visió de futur en les noves tecnologies i poder adaptar-se a l’aparició de nous programes i sistemes informàtics.;

InscripcióTornar al llistat