Fitxa

Activitats de gestió administrativa
Durada: 920 hores
Data Inici: Març 2023
Data Final: Octubre 2023
Horari: Matins
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Operacions administratives comercials.; 2. Gestió operativa de tresoreria.; 3. Gestió auxiliar de personal.; 4. Registres Comptables.; 5. Gravació de dades.; 6. Gestió d'arxius.; 7. Ofimàtica.; 8. Formació complementària.; 9. Pràctiques professionals no laborals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es realitzaran les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: 1. Distribuïr, reproduïr i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes,

InscripcióTornar al llistat