Fitxa

Organització i gestió de magatzem
Durada: 400 hores
Data Inici: Gener 2023
Data Final: Abril 2023
Horari: Matí
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Organització de magatzems.; 2. Gestió de les operacions de magatzematge.; 3. Optimització de la cadena logística.; 4. Formació complementària.; 5. Pràctiques professionals no laborals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG).; 2. Disposar com a mínim d'aquests nivells formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada):; - Títol de Batxillerat, BUP o FP2.; - Certificat de professionalitat de nivell 3.; - Certificat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de Grau Superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés a un cicle formatiu de grau superior (FP2, COU, ...).; - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.; (*) Si no tens aquests estudis es realitzaran les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: 1. Conèixer a fons el funcionament d’un magatzem i les tasques que en aquest entorn es realitzen, així com les tècniques de gestió de stocks. 2. Facilitar els coneixements fonamentals sobre la recepció de mercaderies. 3. Conèixer la preparació i emissió de comandes. 4. Reconèixer els factors de rics de les condicions de treball per a la salut existents específicament al magatzem. 5. Conèixer els mitjans material i informàtic de l’entorn laboral logístic.

InscripcióTornar al llistat