Fitxa

Activitats administratives en relació amb el client
Durada: 840 hores
Data Inici: Febrer 2022(Pendent aprovació)
Data Final: Octubre 2022(Pendent aprovació
Horari: Matins (Pendent aprovació)
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Tècniques de recepció i comunicació.; 2. Operacions administratives comercials.; 3. Gravació de dades.; 4. Gestió d'arxius.; 5. Anglès.; 6. Ofimàtica.; 7. Formació complementària.; 8. Practiques professionals no laborals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es realitzaran les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: Realitzar les operacions de recepció i recolzament a la gestió administrativa derivada de les relacion amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dintre del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els Mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua extranjera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.;

InscripcióTornar al llistat