Fitxa

Informació al client
Durada: 200 hores
Data Inici: Setembre
Data Final: Novembre
Horari: de 09.00 a 14.00 h
Dies: de dilluns a divendres
LLoc: CF Milà i Gelabert
Col·lectiu: Persones amb certifiat de discapacitat o amb trastorn de salut mental
Requisits: Constar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya. Tenir certificat de discapacitat, a partir del 33% o acreditació d'estar en tractament de salut mental
Objectius: Millora de competències tècniques i professionals en l'àmbit de l'atenció al públic en general

InscripcióTornar al llistat