Fitxa

Activitats de venda
Durada: 630 hores
Data Inici: Febrer 2020
Data Final: Juliol 2020
Horari: De 9 a 15h.
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Operacions de venda.; 2. Operacions auxiliars de venda.; 3. Informació i atenció al client/consumidor/usuari.; 4. Anglès profesional per activitats comercials.; 5. Formació complementària.; 6. Pràctiques professionals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es realitzaran les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions am el client de la manera més satisfactòria.

InscripcióTornar al llistat