Fitxa

Polivalent gestió informàtica
Durada: 240 hores
Data Inici: Gener 2019
Data Final: Juny 2019
Horari: De 15 a 19h. (pendent aprovació)
Dies: De dilluns a dimecres (pendent aprovació)
Programa: 1. Iniciació a Internet.; 2. Ofimàtica.; 3. Mòduls obligatoris: Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat de gènere. Prevenció de riscos.;
Col·lectiu: Persones amb certificat de discapacitat.
Requisits: Acreditar certificat de disminució igual o superior al 33% o incapacitat permanent laboral de la Seguretat Social.
Objectius: Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels programes ofimàtics.

InscripcióTornar al llistat