Fitxa

Anglès: gestió comercial
Durada: 240 hores
Data Inici: Març 2018
Data Final: Maig 2018
Horari: De 9'15 a 14'15h.
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Gramàtica.; 2. Estructures lingüístiques.; 3. Fonètica.; 4. Expressions i lèxic comercial i empresarial.; 5. Formació complementària.;
Requisits: - Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.); - BUP, FP I Branca administrativa.; - Experiència com a secretària/administratiu o curs d'aquestes ocupacions o curs d'anglès atenció al públic o coneixements de nivell medi equivalent a 200 hores de formació.;
Objectius: 1. Desenvolupar en llengua anglesa els processos de comunicació oral i escrita generats per l'activitat comercial de l'empresa.;

InscripcióTornar al llistat