Fitxa

Gestió de trucades de teleassistència
Durada: 350 hores
Data Inici: Gener 2018
Data Final: Maig 2018
Horari: De 15 a 20h.
Dies: De dilluns a divendres
Programa: 1. Atenció i gestió de trucades entrants en un servei de teleassistència.; 2. Emissió i gestió de trucades de sortida en un servei de teleassitència.; 3. Maneig d'eines, tècniques i habilitats per a la prestació d'un servei de teleassistència.; 4. Formació complementària.; 5. Pràctiques professionals no laborals.;
Requisits: 1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l'OTG.) 2. Disposar com a mínim d'un d'aquests Nivells Formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada): - Graduat Escolar.; - Graduat en ESO, 2n. BUP o FPI.; - Certificat de professionalitat de nivell 2.; - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.; - Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o grau superior.; - Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà (FP1, 2n. BUP,...); - Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.; - PFI o PQI amb 8.; (*) Si no tens aquests estudis es valorarà realitzar les proves de competència clau per accedir a aquest Certificat de Professionalitat.;
Objectius: Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència mitjançant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica

InscripcióTornar al llistat