Fitxa

Fem Ocupació per a Joves
Data Inici: 24/11/2016
Data Final: 28/02/2018
Programa: - Prospecció. - Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció. - Formació. - Contractació a Empresa Ordinària.
Col·lectiu: Joves d'entre 18 i 29 anys en situació d'atur amb estudis de Graduat en Educació Secundària, Batxillerat i/o Cicles Formatius de Grau Mig
Requisits: - Joves d’entre 18 i 29 anys. - Inscrits com a persones demandants d'ocupació a l’Oficina de Treball.
Objectius: L’objectiu del programa és inserir laboralment a joves d’entre 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los formació específica per ocupar un determinat lloc de treball, acompanyament i tutorització al llarg de tot el programa.

InscripcióTornar al llistat