Fitxa

Polivalent en gestió informàtica
Durada: 220 hores
Data Inici: Abril 2017
Data Final: Juliol 2017
Horari: De 15'15 a 19'15h
Dies: De dilluns a dijous
Programa: 1. Iniciació a Internet.; 2. Ofimàtica.; 3. Mòduls obligatoris: Inserció laboral, sensibilització ambiental i en la igualtat de gènere. Prevenció de riscos.;
Col·lectiu: Persones amb certificat de discapacitat.
Requisits: Acreditar certificat de disminució igual o superior al 33% o incapacitat permanent laboral de la Seguretat Social.
Objectius: Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels programes ofimàtics.

InscripcióTornar al llistat