MAIS Programa de mesures actives d’inserció

El MAIS és un programa d’acompanyament i suport integral en el procés de recerca i millora de l’ocupació , dirigit a les persones destinatàries de la renda garantida (RGC) de ciutadania i/o a les persones en risc o en situació d’exclusió social.

Que rebràs?

  • Acompanyament personalitzat i suport en el procés de recerca de feina.
  • Millora de les competències bàsiques, transversals i personals
  • Acompanyament en la millora de les eines i adquisició de recursos
  • Pràctiques no-laborals en empreses
  • Intermediació laboral amb l’empresa.

Qui pot participar?

  • Persones preceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i/o de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)
  • Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys
  • Persones que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social
  • Joves d’entre 16 i 30 anys provinents d’institucions de menors
  • Persones en risc d’exclusió, vinculades als Serveis Socials

Per a més informació posa’t en contacte amb el Departament d’Ocupació:

ocupacio@santboi.cat
93 635 12 00 Extensió 1143