Inscripció als cursos del Programa Treball, Talent i Tecnologia: Projecte Logística 4.0

El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona que expressen la voluntat d’oferir noves mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

El programa presenta un enfocament integral, incorporant a les empreses i a les persones al conjunt de públic destinatari.

Projecte creat per promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

El projecte té una durada bianual i es durà a terme fins a 31 de desembre de 2022.

Més informació i inscripció