Contractació de persones joves aturades

L’Ajuntament de Sant Boi, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), estableix una línia d’assignacions econòmiques públiques amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i, alhora, contribuir al desenvolupament del teixit empresarial del municipi.

La seva finalitat és subvencionar les contractacions que realitzin les empreses i/o entitats que desenvolupin la seva activitat a l’àrea metropolitana, prioritàriament a Sant Boi, i que contractin persones joves de 16 a 29 anys, residents al municipi, en situació d’atur, inscrites al Programa POEJ, que hagin finalitzat el seu itinerari formatiu. Les empreses i/o entitats beneficiàries podran rebre un ajut màxim equivalent al 50% del cost salarial anual, que inclou les despeses salarials i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

L’import màxim corresponent a l’atorgament de les assignacions econòmiques és de 96.103,05 euros. Aquest programa permetrà subvencionar de 18 a 21 contractes. d’un màxim de 6 mesos, de contractacions laborals de com mínim 6 mesos.

L’import subvencionable depèn del grup de cotització al qual pertanyi la categoria professional del contracte a realitzar.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació comença el dia 12 de juny de 2019 i finalitzarà quan s’exhaureixi el crèdit disponible.

Podran subvencionar-se les contractacions fetes des de l’1 de gener del 2019 i fins a l’1 de gener de 2020, sempre que es compleixen els requisits marcats per les bases reguladores de la convocatòria.

Las bases i la documentació es poden consultar al web municipal.