Contractació en practiques de persones joves beneficiàries del programa de garantía juvenil de Catalunya

El programa joves en pràctiques beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya s’emmarca dins dels projectes que desenvolupen actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones menors de 30 anys, inscrites com a Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO) i que estan en disposició d’un títol universitari o de formació de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts.

Característiques: Joves menors de 30 anys, inscrits en Garantia Juvenil que acompleixin els criteris de titulació, inscrits com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat) a l’OTG.

Incorporació: Abans del 31 d’octubre.

Durada del contracte: 6 mesos

LLOC DE TREBALL DEMANDATS:

  • TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • ADVOCAT/DA
  • TÈCNIC/A DE TELECOMUNICACIONS
  • TREBALLADOR/A SOCIAL
  • EDUCADOR/A SOCIAL

Per a més informació adreçar-se al departament de foment d’ocupació, situat al carrer Pau Claris, 14 (Masia Torre Figueras), de dilluns a divendres de 9h a 14h