L’Ajuntament de Sant Boi ofereix nous cursos i tallers per a persones emprenedores

L’Ajuntament posa en marxa accions formatives dirigides a persones emprenedores que tenen una idea de negoci i volen posar-la en funcionament així com persones promotores d’una empresa ja creada. Els continguts estan dissenyats per donar una formació empresarial complementària a les accions d’assessorament que s’ofereixen des de la Unitat d’atenció a empreses i emprenedors.

Les accions formatives es faran a la Masia Torre Figueres (c/Pau Claris, 14) entre els mesos d’abril i novembre de 2018.

Les persones interessades han de lliurar el full d’inscripció (document adjunt) i la documentació necessària a la Masia Torre Figueres (c/Pau Claris, 14).