Programa Treball i Formació 2017. Procediment de selecció

 

 

En el marc del Programa Treball i Formació 2017, d’acord amb la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre i l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per a la convocatòria 2017 persones del nostre municipi i compleixin els requisits marcats per la normativa esmentada.

Integra “accions d’experiència laboral” i “accions de formació”. Per aquest motiu, les persones destinatàries del Programa han de rebre sempre, simultàniament, una acció d’experiència laboral en un entorn real de treball (contracte de treball) i una acció formativa impartida dins la jornada laboral.

Les persones participants a la convocatòria 2017 es distribueixen en tres línies d’accions:

1-Línia Treball i Formació per a les persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PANP).
Es contractaran 26 persones distribuïdes de la següent manera:

3 oficials/es jardinería
18 peons/es jardineria
1 oficial/a fusteria
1 oficial/a pintura
2 peons/es pintura
1 Auxiliar Administratiu/va

2-Línia Treball i Formació per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (PRMI).
Es contractaran 30 persones distribuïdes de la següent manera:

23 peons/es de jardineria
2 peons/es de paleta
1 peó/na fusteria
4 peons/es lampisteria

 

3-Treball i Formació per a dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere i dones en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (DONA).
Es contractaran 13 dones informadores.

El procés de selecció de cada perfil professional es desenvoluparà de la següent manera:

 

Perfil professional: Peó/na (àmbit jardineria, fusteria, paleta, lampisteria i pintura)

   1. Publicació de l’oferta de treball a l’OTG de Sant Boi de Llobregat segons els requisits publicats a la normativa del programa per a la línia 1 persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi (PANP) i línea 2 persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (PRMI), segons Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre i l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, i requisits del perfil profesional.
   2. Recepció del llistat de les persones candidates derivades de l’OTG de Sant Boi de Llobregat.
   3. Convocatòria sessió informativa per a les persones participants.
    • Explicació del programa.
    • Prova eliminatòria de coneixements bàsics (Puntuació del 0 al 10). 
   4. Correcció de proves (s’ha d’aprovar amb 5 punts).
   5. Convocatòria a entrevista de les persones que assoleixin la prova.
   6. Realització d’entrevistes (criteris socials i curriculars, puntuació màxima 100 punts).
    • Criteris socials: (màxim 40 punts).
    • Càrregues familiars
    • Famílies amb persones amb discapacitat
    • Situació socioeconómica

Criteris curriculars: (màxim 60 punts)

    • No haver participat en programes ocupacionals
    • Antiguitat a l’atur
    • Anys d’empadronament
    • Inscrit/a Servei Local d’ocupació
    • Experiència al lloc de feina
    • Entrevista individual

7. Elaboració d’un llistat definitiu de persones candidates per puntuació.

 

Perfil professional: Oficial/a de primera (àmbit jardineria, fusteria i pintura)

  1.  Publicació de l’oferta a l’OTG de Sant Boi de Llobregat segons els requisits publicats a la normativa per a la línia 1 del programa per a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi (PANP) segons Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre i l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, i els requisits del perfil professional. Recepció del llistat de les persones candidates derivades de l´OTG de Sant Boi de Llobregat.
  2. Convocatòria sessió informativa per a les persones participants.
   1. Explicació del programa
   2. Prova eliminatòria de coneixements bàsics (Puntuació del 1 al 10). 
  3. Correcció de proves (s’ha d’aprovar amb 5 punts).
  4. Convocatòria a entrevista de les persones que assoleixin la prova.
  5. Realització d’entrevistes (criteris curriculars i criteris d’entrevista puntuació màxima 100 punts)

Criteris curriculars (màxima puntuació 40 punts):

   • Experiència en el lloc de treball.
   • Formació relacionada amb la feina i/o carnets professionals.
   • Experiència laboral en tasques complementàries que aporten valor afegit.
   • Coherència de la trajectòria professional amb el lloc de feina.

Criteris d’entrevista (màxima puntuació 60 punts) :

   • Exposició trajectòria professional
   • Grau de motivació per la feina
   • Capacitat física
   • Disponibilitat horària
   • Compromís a la feina

6. Elaboració d’un llistat definitiu de persones candidates per puntuació. 

Perfil professional: Informadora i Administratiu/va

 1. Publicació de l’oferta de treball a l´OTG de Sant Boi de Llobregat segons els requisits de la línia 3 DONA i línia 1 per a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi (PANP) que marca la normativa del programa segons Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre i l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre, i els requisits del perfil profesional.
 2. Recepció del llistat de les persones candidates derivades de l’OTG de Sant Boi de Llobregat.
 3. Convocatòria sessió informativa. Explicació del programa.
 4. Realització d’entrevistes (criteris curriculars i criteris d’entrevista puntuació màxima 100 punts)

Criteris curriculars (màxima puntuació 40 punts):

  • Experiència en el lloc de treball.
  • Formació relacionada amb la feina i/o carnets professionals.
  • Experiència laboral en tasques complementàries que aporten valor afegit.
  • Coherència de la trajectòria professional amb el lloc de feina.

Criteris d’entrevista (màxima puntuació 60 punts) :

  • Exposició trajectòria professional
  • Grau de motivació per la feina
  • Capacitat de tracte al públic
  • Disponibilitat horàriaCompromís a la feina

5. Elaboració llistat definitiu de persones candidates per puntuació.