L’Ajuntament enceta al desembre dos Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció

El proper mes de desembre s’inicien els Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones en risc d’exclusió. L’Ajuntament de Sant Boi, en col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat, encetarà els següents serveis:

– Servei laboral per a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.

Inici: 12/2017 Fi: 31/12/2019

Nombre de places: 25

Destinataris: Persones amb certificat de discapacitat ( o incapacitat permanent ) i persones en tractament de salut mental. Es demana tenir edat laboral i constar com a demandants d’ocupació.

– Servei laboral per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Inici: 12/2017 Fi: 31/12/2019

Nombre de places: 30

Destinataris: Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RMI). Es demana tenir edat laboral i constar com a demandants d’ocupació.

Objectiu:

L’objectiu és orientar i acompanyar a les persones destinatàries en el procés d’inserció mitjançant accions per la millora de la seva ocupabilitat per aconseguir i mantenir la inserció laboral en el mercat de treball ordinari mitjançant les adaptacions i els ajustaments necessaris en el lloc de treball.

 

Accions:

– Preparació per a l’accés a l’ocupació: orientació laboral i tècniques de recerca, alfabetització informàtica, tallers de

recerca activa de feina i formació tècnic professional: Curs d’auxiliar de comerç (2018) i Curs de operari/ària de neteja (2019)

– Acompanyament i assessorament individualitzat de les persones usuàries, durant tot el seu itinerari d’inserció sociolaboral.

– Suport i acompanyament individualitzat en l’adaptació al lloc de treball i en el seu manteniment.

– Prospecció i intermediació laboral

 

Informació i inscripcions:

Ma. Rosa Giménez Freixas

mrgimenez@santboi.cat

Telèfon: 93 635 12 46 (Ext 134)