Dispositiu d’inserció laboral per a dones majors de 30 anys amb dificultats d’accés al món laboral.

El passat 3 de juliol es va reprendre un projecte d’inserció laboral (seguiment personalitzat en la recerca de feina) destinat a dones aturades d’edat igual o superior a 30 anys que es trobin en situació de risc d’exclusió social. L’objectiu del projecte (subvencionat per la Diputació de Barcelona i gestionat per l’Ajuntament) es que aconsegueixin gestionar el seu propi procés d’inserció laboral amb autonomia. Fins el 31 de desembre podran participar en accions individuals (tutories d’orientació laboral, ocupabilitat i assessorament en l’àmbit del mercat de treball i l’accés a borses de treball) i grupals (alfabetització digital, CV personal, competències professionals, xarxes socials i afrontar els processos de selecció).

Informació i Inscripció:

De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h (Masia Torre Figueres) o al telèfon 93 635 12 46 (persones de referència: María Díaz i Lola González).

Cartell amb informació