L’Ajuntament de Sant Boi busca un/a tècnic/a per treballar al futur Centre d’Innovació Social del municipi.

Entre les funcions que haurà de desenvolupar, la persona contractada haurà d’organitzar programes d’activitats pel nou Centre d’Innovació Social de Sant Boi i atendre i assessorar a la ciutadania emprenedora pel que fa als diferents recursos socials, econòmics i formatius del territori.

Les persones interessades han de lliurar el seu currículum amb fotografia recent, fotocòpies del títol formatiu requerit, del nivell C de català, i fotocòpia del DNI al registre general d’entrada de l’Ajuntament, des del dia 22 al 28 de juny de 2017. Entre les persones candidates es farà una preselecció dels c.v. més adients per a continuar amb el procés de selecció i només aquestes seran citades a les proves que es realitzin.

 

Les bases de la convocatòria es troben al web municipal.