L’Ajuntament de Sant Boi ofereix nous cursos i tallers per a persones emprenedores

L’Ajuntament posa en marxa accions formatives dirigides a persones emprenedores que tenen una idea de negoci i volen posar-la en funcionament així com persones promotores d’una empresa ja creada. Els continguts estan dissenyats per donar una formació empresarial complementària a les accions d’assessorament que s’ofereixen des de la Unitat d’atenció a empreses i emprenedors.

Les accions formatives es faran a la Masia Torre Figueres (c/Pau Claris, 14) entre els mesos de maig i novembre de 2017. Durant el mes de maig es faran quatre cursos: De la idea de negoci al pla d’empresa (inici el dia 2), Passes, opcions i eines per a la legalització de la teva empresa (inici el dia 9), Com fer un pla de màrqueting efectiu (inici el dia16) i El que cal saber sobre el finançament de les empreses (inici el dia 23).

El mes de juny es farà la primera edició del curs Coaching per a persones emprenedores (inici el dia 7). A l’octubre tindrà lloc l’acció formativa E-commerce, canal de venda on line (inici el 1dia 17). Finalment, al novembre es faran dos cursos: La teva empresa a la xarxa (inici el dia 7) i la segona edició de Coaching per a persones emprenedores (inici el dia 21).

Les persones interessades han de lliurar el Full inscripcio i la documentació necessària a la Masia Torre Figueres (c/Pau Claris, 14).