Nova edició dels Dispositius d’Inserció Laboral

L’Ajuntament obre una nova edició dels Dispositius d’Inserció Laboral, uns projectes adreçats prioritàriament a persones aturades del barri de Casablanca amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Es tracta del Programa d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especial i del Programa d’inserció laboral adreçat a les dones amb més dificultats d’accés al món laboral.

Més informació