29 persones contractades per aplicar polítiques socials i educatives

ocupacio3
L’Ajuntament de Sant Boi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) cofinancen un pla de suport a les polítiques socioeconòmiques i educatives a la ciutat.

Aquesta col·laboració ha permès la contractació d’un total de 29 persones desocupades per un període que va entre els 6 i els 12 mesos. L’AMB aporta una subvenció de 520.900 euros per al desenvolupament d’aquest programa.
A més de la repercussió directa en les persones contractades, aquest programa suposarà una millora per a la ciutadania en general i, de manera molt especial, d’aquelles persones que resultin directament beneficiades pel desenvolupament de les accions previstes.
El gruix de la contractació d’aquest pla està dedicat al programa Suport a l’estudi ‘Tu pots’, que ofereix reforç escolar a l’alumnat de secundària. Aquesta acció suposa la contractació d’11 docents. En la mateixa línia, també han estat contractades 5 persones per al reforç d’activitats extraescolars i culturals i la realització de campanyes informatives.

L’Ajuntament ha contractat a 3 persones per assessorar la ciutadania que es troba en situació de vulnerabilitat i risc de pobresa energètica amb l’objecte de proposar-los accions que millorin l’eficiència energètica de les seves llars. També s’han contractat 3 persones de suport a la implantació del Pla de residus i altres plans ambientals per avaluar els resultats d’aquests projectes. Altres accions d’aquest pla han permès contractar persones per a la intervenció en el paisatge urbà (2), la implantació del tràmit electrònic de llicència d’obres majors (1), l’anàlisi de programes ocupacionals (1), el suport al Pla de mobilitat (1) i la gestió empresarial (2).

logo2