Equip auxiliar de reforç per a tasques de jardineria i millora de l’espai públic

jardineria20 persones de Sant Boi que estaven a l’atur han començat a treballar per reforçar les tasques de manteniment de jardineria i zones verdes en l’espai públic de la ciutat: neteja de residus en àrees ajardinades, poda d’arbustos i feines de plantació, sega i desbrossament .

La incorporació de l’equip auxiliar de treball de jardineria ha estat possible gràcies al programa Sant Boi Inserta, que té com a objectiu la integració de persones vulnerables (majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada, principalment) derivades des dels Serveis Socials Municipals.

Les persones participants han estat contractades per un període de tres mesos. Abans de l’inici de la feina han fet una formació que combinava continguts específics de jardineria i formació instrumental (recerca de feina, habilitats socials, noves tecnologies…). Durant aquest temps també rebran orientació i acompanyament per trobar feina.

Sant Boi Inserta s’inscriu en el Programa de Projectes Innovadors i experimentals 2015-16 , cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.