Programa Complementari de Foment de l’Ocupació i Suport a la Integració Social 2016

El passat 1 de juliol es van contractar 41 persones en situació d’atur, que participaran en el Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social, aprovat en el marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona».

Durant 6 mesos faran tasques de manteniment de la ciutat i de l’entorn natural així com feines de suport administratiu i de prevenció de riscos laborals.

Els criteris prioritaris han estat: persones aturades inscrites a l’oficina de treball com a DONO (Demandant d’ Ocupació No Ocupat) i que hagin exhaurit la prestació per desocupació.

El Departament de Foment de l’Ocupació ha realitzat la selecció juntament amb els diferents departaments amb personal assignat segons els perfils i els llocs de feina oferts.

Els objectius del programa “Foment de l’Ocupació i Suport a la Integració Social” són millorar la qualificació i habilitats professionals i les seves possibilitats de mantenir-se en el mercat laboral.