El projecte Suport a l’Estudi per a l’ESO i batxillerat, també a l’estiu.

L’Ajuntament ofereix al juliol espais d’estudi tutelats a 600 alumnes d’ESO i batxillerat que es presentaran a les proves extraordinàries de setembre, tant a centres de secundària com a les PAU. La continuïtat del servei de suport a l’estudi serveixper treballar la realització dels dossiers que han de lliurar els alumnes quan es presentin a les proves extraordinàries, tot posant en pràctica les tècniques d’estudi necessàries.

El professorat ajuda a preparar els exàmens de selectivitat mitjançant tècniques de preparació i planificació d’exàmens i la realització de proves d’anys anteriors. Així mateix, treballaran amb alumnat que necessiti recuperar assignatures de l’ESO. Cada professional donarà suport a un màxim de 10 alumnes. La inscripció es farà del 27 al 30 de juny (del 13 al 18 de juny per a l’alumnat que ja participa).

El servei es du a terme, en col·laboració amb els centres de secundària participants al projecte, a dos equipaments municipals, Can Massallera i L’Olivera. A cada equipament hi ha dos espais: un àmbit de treball col·lectiu i de resolució de dubtes al qual es destinaran 6 professionals (3 Massallera, 3 Olivera) i un “espai silenci” per a estudi individual o per acabar les tasques iniciades a la sessió de tutoria on hi haurà un professional. Les sessions s’estan fent del 4 de juliol al 5 d’agost de 10 a 14 hores.

Ajuda a l’èxit escolar

L’Ajuntament va contractar el passat mes de març a 10 professors mitjançant fons per a plans d’ocupació provinents de l’AMB (dins de l’ampliació del Pla de suport als municipis 2014-2015). L’objectiu d’aquestes contractacions, amb una durada de 6 mesos (de març a agost de 2016), és ajudar a l’èxit escolar de l’alumnat participant perquè, amb aquest suport, puguin superar el curs actual.

Aquest pla forma part de l’aposta municipal per millorar els processos formatius i la capacitació al llarg de la vida. De fet, una de les prioritats del Pla de Govern és que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin així més oportunitats per al seu desenvolupament.