Últimes places del curs per a aturats “Organització i gestió de magatzems”

Curs adreçat prioritàriament a persones aturades, inscrites a l’OTG com a demandants d’ocupació (en alguns casos podran optar treballadors/es en actiu, sempre i quan estiguin inscrits/es a l’OTG).

Organització i gestió de magatzems

Durada: 400 hores
Data Inici: Juny 2016
Data Final: Octubre 2016
Horari: De 9 a 15h.
Dies: De dilluns a divendres

Programa:

1. Organització de magatzems

2. Gestió de les operacions de magatzematge

3. Optimització de la cadena logística

4. Formació complementària

5. Pràctiques professionals.

Per veure el programa sencer adreceu-vos a: www.oficinadetreball.gencat.cat, o bé, www.sepe.es

Requisits:

1. Prioritàriament persones aturades, inscrites a l’OTG com a demandants d’ocupació, (excepcionalment treballadors/es en actiu inscrits/es a l’OTG).; 2. Disposar com a mínim d’aquests nivells formatius (acreditat amb fotocòpia compulsada):; – Títol de Batxillerat, BUP o FP2.; – Certificat de professionalitat de nivell

3.; – Certificat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional al qual es vol accedir.; – Prova d’accés als cicles formatius de Grau Superior.; – Complir el requisit acadèmic d’accés a un cicle formatiu de grau superior (FP2, COU, …).; – Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.;

Objectius:

1. Conèixer a fons el funcionament d’un magatzem i les tasques que en aquest entorn es realitzen, així com les tècniques de gestió de stocks.

2. Facilitar els coneixements fonamentals sobre la recepció de mercaderies. 3. Conèixer la preparació i emissió de comandes. 4. Reconèixer els factors de rics de les condicions de treball per a la salut existents específicament al magatzem. 5. Conèixer els mitjans material i informàtic de l’entorn laboral logístic.

CursIniciInscripció
Organització i gestió de magatzem Abril 2023 Oberta
Activitats de gestió administrativa Març 2023 Oberta
Anglès B1 Juny 2023 Oberta