Nova activitat al Servei Prelaboral

Aquest trimestre, el Servei Prelaboral de CORESSA, ha iniciat el taller de Neteja que dotarà de competències bàsiques a les persones usuàries en un dels camps on hi ha més demanda d’ocupació.

En aquest nou taller es practicaran diferents tècniques de neteja d’edificis i despatxos i amb ell s’adquiriran coneixements bàsics per a fer servir els diferents productes en diferents tipus de superfícies.

Tothom pot accedir per iniciativa pròpia al servei prelaboral, amb una notificació al departament de Benestar i família i complint els requisits d’entrada.

Treballem amb una metodologia grupal, ressaltant els aspectes de la sociabilitat i el treball en equip des del programa individual de cada persona. En el Servei es marquen conjuntament els diferents objectius a assolir amb l’objectiu de millorar les competències laborals i augmentar el nivell d’ocupabilitat que permeti més endavant obtenir un lloc de treball i mantenir-lo.

Es desenvolupen també activitats de jardineria, cuina, soldadura, horticultura, manipulats, manteniment integral i mosso de magatzem a més de la orientació en la recerca de feina.